PHP Manual

PHP函数fopen()

22. 08. 2019

Obsah článku

`fopen()`函数代表对磁盘上文件的低级访问。

程序员必须自己做所有的事情(打开文件,读取数据,写入新数据,关闭文件)。

如果你只是需要快速读写文件,还有更简单的选择。

基本用途

$text = '任何被保存的文本...';
$file = fopen('file.html', 'a+'); // 打开文件和模式
fwrite($file, $text); // 保存到文件
fclose($file); // 关闭该文件

如果我们打开一个文件供阅读,而它没有被关闭,那么其他进程就不能访问它。

文件处理模式的类型

我们可以在不同的模式下处理文件,这些模式告诉我们关于访问权限的信息。

例如,如果我们想打开一个只读的文件,那么r模式就足够了。

如果我们打开文件进行写入,那么它将在磁盘上被标记为 "open",另一个进程(脚本)将不能写入它,直到我们再次关闭它。这可以确保文件在写入过程中不会被破坏。

模式 意义
打开文件,如果它不存在,将被创建。
a+ 打开一个文件,添加数据或读取数据,如果它不存在,将被创建。
r 打开只读
r+
w 打开写入,原来的数据将被删除并被新的数据取代,如果不存在,将被创建。
w+ 开启写和读,原来的数据将被删除并被新的数据取代,如果不存在,将被创建。

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.
Status:
All systems normal.
2024