PHP Manual

ǞǞǞ

22. 08. 2019

Obsah článku

支持PHP 4> = 4.1.0, PHP 5

acosh - 双曲余弦

描述

float acos ( float $arg )

arg参数的弧度余弦的变化,单位为弧度。acos()是cos()函数的逆函数,这意味着对于acos()函数定义域中的每个值,a==cos(acos(a))。

参数

  • arg 处理的论据

返回值

参数的弧度,单位是弧度。

与早期版本的不同之处

5.3.0 - 该功能现在可在所有平台使用

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
Status:
All systems normal.
2024