PHP Manual
/
数据处理

发送CSV文件

18. 12. 2022

在发送二进制文件时,一定要考虑选择什么样的HTTP头信息。如果发送CSV文件(几乎是简单文本表格的理想格式,可由Excel处理),`Content-Type: application/csv', `UTF-8'编码的文件是有用的。

然而,在某些版本的Excel中,UTF-8编码存在问题。为了确保检测到正确的编码,我们需要插入 "UTF-8 BOM",这是一个特殊的字符xEFxBBxBF,它告诉客户端是UTF-8,因为它不存在于任何其他编码中。

因此,发送头信息如下。

header('Content-Type: application/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: 附件; filename=' . date('d-m-y') . '_file.csv');
header('Pragma: no-cache');
echo "\xEF\xBB\xBF";

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
4.
Status:
All systems normal.
2023