ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
变量

PHP中的全局变量

22. 08. 2019

全局变量在任何时候都可以在应用程序的任何部分使用,不需要传递。

**警告:**一个设计良好的应用程序不应该使用全局变量,因为它们违反了封装原则,如果处理不慎,会导致难以检测的错误。

使用实例。

$a = 1;
$b = 2;
function suma(): void
{
global $a, $b;
$b = $a + $b;
}
suma();
echo $b; //打印数字3,因为$b变量是全局的。

请注意,我们已经在自然环境之外获得了变量$a$b。这种行为被称为 "魔术",因为如果另一个函数覆盖了当前正在使用的变量,应用程序就会出现意外情况。

正确的做法是,应用程序应该封装,每次都传递变量。

$a = 1;
$b = 2;
function suma(int $a, int $b): int
{
return $a + $b;
}
echo suma($a, $b); //打印出3

正因为如此,我们可以用不同的输入参数动态地调用该函数,其输出只取决于输入,而不取决于环境。

从URL中获取输入参数

也许全局变量唯一合理的用途是在解析用户输入时,在这种情况下,我们谈论的是superglobal变量

在这种情况下,这是一个简洁的设计,因为这个变量应该是只读的,而不是只写的,而且,它在整个应用程序中是相同的。

function getNameFromUrl(): string
{
return isset($_GET['名称'])
? htmlspecialchars($_GET['名称'])
: '';
}
echo getNameFromUrl();

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
4.