ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
变量

变量 变量

22. 08. 2019

> **警告:**这篇文章是多年前写的,一些信息可能已经过时或不正确。阅读时请牢记这一点。

变量的目的不是为了共同部署(它们解决的问题可以用其他方式解决),它们主要是用来使写法更简洁,内存访问更复杂。

请考虑以下例子。

$x = 25; //包含25个
$nacitana_promenna = 'x'; //包含 "x"。
$y = $$nacitana_promenna; //包含25个
echo $y; //打印出25

注意这两块钱紧随其后。在这种情况下,变量$y的值将被加载到具有$nacitana_variable所含名称的变量中。

有点令人困惑,是吧?这就是为什么你最好不要使用变量。

**注意:**变量是PHP的一个特色,因为有美元符号。在其他语言中,变量名称的开头没有标记任何字符,所以你不能使用变量,因为当它是一个经典的变量和非经典的变量时,会有歧义。

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.