ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
职能

PHP中的纯函数

27. 10. 2021

Obsah článku

在函数式编程中,有一个**纯函数的概念,它指的是一个总是对相同的输入返回相同的输出的函数(即是确定性的),同时不受任何副作用的影响(即不影响其环境)。

纯粹的函数是什么样子的

纯函数的例子。

// 这是个纯函数
function add(int $a, int $b): int
{
return $a + $b;
}

这是一个纯函数,因为根据输入参数,输出总是相同的。

什么不是纯函数

// 这是一个不纯的函数
function add(int $a, int $b): int
{
echo '添加...';
file_put_contents('file.txt', '价值。' . $a);
return $a + $b;
}

这种类型的函数是不纯粹的,因为该函数改变了文件系统。另一种类型的不纯函数是当它与数据库进行交互,打印到屏幕上,等等。

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
3.