ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
职能

获取所有已加载文件的列表

10. 04. 2021

在调试更复杂的应用程序时,有时会发生我不知道所有的文件都被加载了,是否有什么东西丢失了。

如果你使用Composer或任何其他类型的类自动加载,你可能不知道这个问题。然而,在调试其他开发者的旧应用程序时,这可能是一个比较常见的情况。

获取所有加载的文件可以用get_included_files()函数来完成,它以绝对路径字符串数组的形式返回。

在开发中,加载大量的文件是很常见的(例如,即使是这个相对简单的博客也使用了近160个文件)。不过,大多数时候,大体积并不重要,因为文件的内容是从OPCache中检索的,OPCache为批量读取进行了优化。

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.