ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
安全问题

添加斜杠

22. 08. 2019

Obsah článku

支持PHP4、PHP5

addcslashes - C风格的斜线字符串

描述

string addcslashes (string $str, string $charlist)

返回一个在charlist参数中指定的字符前带有反斜线的字符串。

参数

str 文本字符串

charlist

要删除的字符。如果charlist包含字符nr,和其他字符,它们将被转换为C-style。其他长度小于32和大于126的非字母数字ASCI字符的变化。

当你在charlist参数中定义一个字符序列时,确保你知道你把什么字符作为范围的开始和结束。

echo addcslashes('foo[ ]。', 'A..z');
// 价值:\f\o\o[ \]。
// 移除所有小写和大写字母

返回值

返回修改后的字符串。

例子

$escaped = addcslashes($not_escaped, "\0..\37!@\177..\377");

charlist 0...\37!@\177...\377,删除所有ASCII码在0到31之间的字符。

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.