PHP Manual

二维码生成器 - API

11. 09. 2019

二维码是一种特殊的二维码,用于传送短信息,例如传送到移动电话。

二维码可以通过简单地在谷歌的服务器上插入一个图像而轻松生成。

比如说。

QR代码

<img src="https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=100x100&choe=UTF-8&chld=H%7C0&chl=https://php.baraja.cz" alt="QR code">

我们可以设置3个参数。

  • 尺寸,单位为 "px"(垂直和水平)。
  • 编码(我建议使用 "UTF-8")。
  • 地址(页面的URL,电话号码,...)。

提示:如果有一个移动版本的网站,则链接到该网站。

在大多数情况下,你的移动电话会处理你的二维码。

我们可以非常容易地编写我们自己的嵌入函数。

function getQrCode(string $url, int $size = 128, string $charset = 'UTF-8'): string
{
$size = $size < 16 ? 16 : ($size > 2048 ? 2048 : $size);
return '<img src="https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs='
. $size . 'x' . $size
. '&choe=' . urlencode($charset)
. '&chld=H%7C0&chl=' . urlencode($url)
. '">';
}
echo getQrCode('https://php.baraja.cz');

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024