PHP Manual
/
与文件一起工作

文件_获取内容

11. 09. 2019

Obsah článku

**file_get_contents**函数用于读取一个文件并将其内容放入一个变量。这个函数类似于include函数,但与include不同的是,它可以检索互联网上的远程文件并通过变量传输其内容。

样品

这两个函数都可以用来从磁盘加载一个本地文件。

$news = file_get_contents('新闻.html');
echo '最新新闻:<br>' . $news;

或从一个远程URL。

$page = file_get_contents('https://www.google.com');
echo $page;

当检索一个URL时,任何地址都可以被下载,其内容可以作为一个字符串被检索到一个变量中。就HTML而言,这就是源代码。

页面呈现不正确

这是因为HTML代码是完全按照它在URL上的位置传递的。

如果图片的路径是<img src="kocka.png">,那么这个文件在我们的服务器上可能不存在,所以我们需要将路径改成例如:<img src="https://server.cz/kocka.png">

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
5.
Status:
All systems normal.
2023