ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
理论

配置Baraja Doctrine连接

10. 09. 2020

为了在[Baraja Doctrine](https://github.com/baraja-core/doctrine)内建立与数据库的连接,你需要使用Neon配置文件,它是Nette框架的一个共同部分。

配置可以看起来像这样。

baraja.database:
connection:
host: localhost
dbname: my-database
user: root
password: ******

当DI容器被编译时,配置被验证,并抛出一个错误信息,描述具体的错误。

当容器被编译时,登录凭证被安全地验证,然后被物理地存储在容器中。只有提供与数据库连接的服务才能访问这些登录,它们不能简单地被外部服务或流氓访问者从Tracy栏中获得。

向后兼容

在过去,使用参数的定义,例如。

parameters:
database:
primary:
host: localhost
...

然而,这个设置被标记为废弃的,以提高应用程序的安全性。在使用参数时,任何服务(甚至是应用程序的一部分)都可以要求登录凭证,或者页面上活跃的特雷西栏可以泄露它们。

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.