ZAČÁTKYNÁVODYOOPDOKUMENTACE
教程/
HTTP

HTTP状态代码

10. 04. 2021

Obsah článku

在HTTP通信中,会传输所谓的 "状态代码",这是关于如何进行传输的信息。我相信你知道,`200`代码意味着成功,`404`代码意味着不存在的页面。

状态代码根据其前缀分为几组。

1xx 信息化

代码 含义
100 继续
101 交换协议

2xx 成功

代码 含义
200 OK(好的)
201 创建
202 接受
203 未经授权的信息
204 没有内容
205 恢复内容
206 部分内容

3xx重定向

代码 含义
300 多项选择
301 永久重定向
302 找到
303 查看更多
304 没有变化
305 使用代理
306 旧的,但保留给未来使用
307 临时重定向

4xx 客户端(用户)错误

代码 含义
400 坏请求
401 未经授权的连接
402 要求付款
403 禁用
404 未找到
405 方法不允许
406 不可接受
407 需要代理认证
408 请求超时
409 网络冲突
410 数据消失
411 要求的长度不匹配
412 假设失败
413 实体请求过大
414 请求-URI太长
415 不支持的媒体类型
416 要求的范围不满意
417 期望失败

5xx 服务器错误

代码 含义
500 内部服务器错误
501 未实施
502 坏网关
503 服务不可用
504 网关超时过期
505 HTTP版本不支持
509 超出带宽限制

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
8.